bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Aristoteles Holiday Resort & SPA

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Aristoteles Holiday Resort & SPA - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

242лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
5255лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
549лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
999лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
692лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

22 резервации наскоро

Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* e комплекс от девет двуетажни сгради, разположени в амфитеатрален стил. Хотелът е най-големият по площ на Атон и предлага голям избор от стаи, СПА-център, ресторант, различни барове, разнообразни видове спорт и развлечения, водни атракциони, интернет, детски клуб, конферентни услуги. Aristoteles Holiday Resort & Spa е добър избор, ако сте решили да прекарате семейна почивка на Атон.

Местоположение на Aristoteles Holiday Resort & SPA, Халкидики

Aristoteles Holiday Resort & Spa е разположен на брега на морето на полуостров Атон, Халкидики, на 3 км преди гр. Урануполи, в района, в който са съсредоточени повечето големи хотели на Атон.

Адрес: Ouranoupoli, Aristotelis 630 75, Уранополис, Greece

Стаи и настаняване в Aristoteles Holiday Resort & SPA

Общо 235 стаи:
75 Стандартни стаи с изглед към морето (~ 16 кв. м.),
46 Стаи супириър (~ 30 кв. м.),
54 Фамилни стаи (~ 40-45 кв.м.),
56 Мезонета (~ 40-45 кв. м.),
2 джуниор суити с изглед към морето (~ 50 кв. м.),
1 суит с изглед към морето (~ 80 кв. м.) и 1 гранд суит с изглед към морето (~ 110 кв. м.);
В хотелските стаи са налични: климатик (централен / индивидуален , за периода юли-август), хладилник, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / душ, сешоар и ютия (при поискване - срещу депозит), балкон / тераса.
Стандартните стаи са разположени на в горната част и се стига до тях посредством стълби.
Двойни стаи икономични (~ 16 кв.м.) предлагат стандартни условия и са разположени в горната част на хотела (до тях се стига по стълби).
Тип допълнително легло - разтегателно кресло или разтегателно легло.
Стаи супириър - Една обща стая, в която за разположени спалня и всекидневна, а в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана. Тип допълнително легло - стандартно.
Фамилни стаи - две стаи - първата стая е обзаведена с две единични легла, втората отделна стая - с двойно легло. Някои от стаите разполагат с кухненски бокс, баня с вана.
Мезонети стаи на две нива, с две спални, отворен план (едната е разположена на първия етаж и е съчетана с всекидневна, друга - на втория етаж), вътрешна стълба, в някои от стаите има кухненски бокс, баня с вана.
Джуниор суити - стаи на две нива, отворен план (на първия етаж е разположена всекидневна, на втория - спалня), баня с джакузи.
Суити с изглед към морето Стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, две бани (едната с душ, втората с джакузи),на втория - спалня.
Гранд суити - стая на две нива, отворен план: на първия етаж се намират всекидневна с камина, бюро, баня с душ, на втория - спалня, баня с джакузи.
Тип допълнително легло - стандартно / разтегателен диван / разтегателно кресло/ разтегателно легло.
Стаи за непушачи.
В хотела ежедневното почистване на стаите е стандарт, а смяната на спалното бельо е на всеки 3 дни.

Хранене, ресторанти и барове в Aristoteles Holiday Resort & SPA

All Inclusive,
Half Board

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

3029лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
999лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1170лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3879лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
684лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
714лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2615лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2303лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
714лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
848лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
848лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1685лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
606лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1793лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
823лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1974лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1065лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
338лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2908лв
4-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
848лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1877лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2037лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1186лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
944лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
702лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
459лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
479лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
999лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4411лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
848лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3392лв
6-13 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
999лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2757лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1197лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1211лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
714лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
606лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
485лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2808лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1974лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2628лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
999лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
848лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
969лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
364лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
242лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1942лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2247лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4184лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
848лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2929лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
870лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2163лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1998лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
714лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
727лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
848лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1212лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1464лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2995лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3392лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1998лв
6-13 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2303лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
856лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2596лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3392лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3754лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
999лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
999лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
999лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
714лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3769лв
2-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3066лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
885лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2628лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
863лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
767лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
606лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
606лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
485лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
727лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1696лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
727лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
848лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1696лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1091лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2092лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2391лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
606лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1500лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
714лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
714лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
143лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3029лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1974лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
999лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1696лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1713лв
16-22 Юли
2 възрастни, 4 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1974лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1645лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2854лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2366лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3958лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1026лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4443лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1397лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1227лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3971лв
25.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
999лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3402лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2163лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
714лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
727лв
10-16 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
671лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1868лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2423лв
7-27 Юни
на човек

20 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
848лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1123лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2615лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
727лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1464лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1966лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
848лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1966лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2092лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3611лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1685лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1404лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2300лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1927лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3290лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1938лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5255лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2596лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
856лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2303лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1998лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1696лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
856лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2163лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2303лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4846лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1696лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2628лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1713лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1696лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
999лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4327лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1427лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1713лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
571лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3281лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2847лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
3379лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2895лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3474лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1112лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2554лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1885лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1056лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6574лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
856лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2596лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
978лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2030лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
969лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1255лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1898лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
843лв
28-31 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
848лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
727лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2988лв
7-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
848лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1454лв
11-23 Юни
на човек

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2510лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
606лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2391лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1464лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3735лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
364лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1454лв
18-24 Юни
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1696лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1212лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2808лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
969лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1966лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2929лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2615лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5571лв
20.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
485лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1212лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1404лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2241лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4382лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
891лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2747лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1494лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1452лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1645лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2423лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3290лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1427лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1008лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2423лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2303лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
969лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2423лв
5-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4361лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2596лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2423лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2423лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
856лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2303лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4505лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
714лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3029лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
999лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
999лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
13175лв
20.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

42 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1284лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1142лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1454лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4505лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
714лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1974лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1974лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
714лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2303лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
856лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1645лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1713лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2895лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3474лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1539лв
8-17 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
5789лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4052лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3958лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2517лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3754лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2303лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3392лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1998лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2908лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
571лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2808лв
9-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
848лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
848лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
856лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
727лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
727лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
848лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
485лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1404лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1255лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1464лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
848лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1868лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1404лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1255лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1966лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2615лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2423лв
12-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1255лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
848лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
10571лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1454лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
15928лв
15.06-24.07
2 възрастни, 2 деца

39 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3362лв
15-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1696лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
121лв
16-17 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
242лв
16-18 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2423лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
727лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1966лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2615лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1793лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2247лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2988лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1091лв
18-27 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1404лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
848лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1212лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1212лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2092лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1868лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1696лв
21-28 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2690лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
485лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1123лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2615лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1404лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4987лв
24.06-30.07
на човек

36 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3413лв
24.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2295лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
991лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1685лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3885лв
24-30 Юни
4 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3413лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1123лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1673лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
727лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1404лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2014лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1793лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
870лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1733лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3378лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1733лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
770лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
242лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
627лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2487лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1549лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4208лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5264лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3326лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2104лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2537лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
692лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2908лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4846лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
999лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1938лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2303лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
12689лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3392лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
433лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1974лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3392лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1142лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5815лв
2-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3029лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2596лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1645лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2908лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3290лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2284лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1645лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3877лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3894лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
714лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1645лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2423лв
5-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3392лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1974лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1570лв
6-17 Юли
на човек

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
999лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1142лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3461лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2961лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1142лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
856лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1731лв
8-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2769лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1454лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1645лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3392лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
428лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
999лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4327лв
10-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
714лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2908лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4846лв
11-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2854лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3461лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
571лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2303лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1938лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3754лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2632лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
856лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2077лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2628лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1877лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
999лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2181лв
16-25 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2303лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
856лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2423лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1998лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
714лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
999лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3003лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3754лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2303лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4327лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
714лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3425лв
20.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
999лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2303лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
714лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1998лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5330лв
22.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
999лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4846лв
22.07-01.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1696лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3140лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2284лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3029лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
999лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3029лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1974лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3894лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
999лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1731лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2423лв
27.07-01.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1313лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
714лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3392лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
856лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2303лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2366лв
30.07-06.08
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3149лв
30.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1027лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5381лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3541лв
30.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1056лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4315лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5631лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2794лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
20395лв
02.08-09.09
3 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5601лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3864лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
798лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1681лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2742лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
684лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3618лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4052лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2895лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1197лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5169лв
7-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
5789лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3474лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
5169лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2742лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2584лв
10-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4052лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2742лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2584лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
4631лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1197лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2026лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1026лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2394лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
684лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5255лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
14023лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1180лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3958лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1882лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6007лв
20-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
855лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3769лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3366лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3281лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2428лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2284лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2769лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1974лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2423лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2596лв
28.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1998лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1645лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1998лв
28.08-04.09
2 възрастни, 8 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3461лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
999лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2632лв
1-9 Сеп
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
714лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2970лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
432лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1454лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1497лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2674лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
606лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
848лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
969лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
4532лв
12-19 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
727лв
15-21 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
856лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
364лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
485лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
367лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1990лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1337лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
671лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1091лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1091лв
11-20 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
606лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1046лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1868лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
606лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1868лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1868лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1427лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1142лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
856лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
999лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
571лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
428лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1558лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2077лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1454лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3618лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1568лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
999лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3029лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
571лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
428лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1494лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
581лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1132лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
679лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
453лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
340лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Aristoteles Holiday Resort & SPA, Aristoteles Holiday Resort & SPA гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA цени 2023, Aristoteles Holiday Resort & SPA лято 2023, Aristoteles Holiday Resort & SPA ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel гърция, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel атон, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel уранополис, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel мнения, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel цени 2023, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel лято 2023, Aristoteles Holiday Resort & SPA hotel ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort, Aristoteles Holiday Resort halkidiki, Aristoteles Holiday Resort athos, Aristoteles Holiday Resort aton, Aristoteles Holiday Resort ouranoupolis, Aristoteles Holiday Resort greece, Aristoteles Holiday Resort гърция, Aristoteles Holiday Resort халкидики, Aristoteles Holiday Resort атон, Aristoteles Holiday Resort уранополис, Aristoteles Holiday Resort 2023, Aristoteles Holiday Resort цени, Aristoteles Holiday Resort мнения, Aristoteles Holiday Resort цени 2023, Aristoteles Holiday Resort лято 2023, Aristoteles Holiday Resort ранни записвания, Aristoteles Holiday Resort last minute, аристотелес холидей резорт, аристотелес холидей резорт гърция, аристотелес холидей резорт халкидики, аристотелес холидей резорт атон, аристотелес холидей резорт уранополис, аристотелес холидей резорт цени, аристотелес холидей резорт мнения, аристотелес холидей резорт цени 2023, аристотелес холидей резорт лято 2023, аристотелес холидей резорт ранни записвания, хотел аристотелес холидей резорт, хотел аристотелес холидей резорт гърция, хотел аристотелес холидей резорт халкидики, хотел аристотелес холидей резорт атон, хотел аристотелес холидей резорт уранополис, хотел аристотелес холидей резорт цени, хотел аристотелес холидей резорт мнения, хотел аристотелес холидей резорт цени 2023, хотел аристотелес холидей резорт лято 2023, хотел аристотелес холидей резорт ранни записвания

cache load